הקדם הרשמה לחיילים

דואר צבאי מתחיל בספרה 0 וחייב להיות בעל 5 ספרות
ת''ד צבאי לא תקין.